Kluby

V regióne Topoľčian pôsobí viacero turistických klubov:

ALPIN-TURIST KLUB JAVORINA Jacovce


Klub urminských turistov KLUT Urmince


KROKO-VELO Tesáre


KST Bojná


KST Borina Nitrianska Streda


KST HORŇAN Práznovce


KST KAMARÁT Uhrovec


KST Kostrín Klátova Nová Ves


KST Solčany


KST Spartak Bánovce nad Bebravou


KST Tribeč Kovarce


KST Žochár Topoľčany


OSTRÁ Veľký Klíž


TK JAVOR Bošany