Kontakt

Ak hľadáte kontakt na turistické kluby, ktoré tvoria Región Topoľčany, tak kliknite prosím sem: Turistické kluby regiónu Topoľčian. Viac informácii o samotnej Regionálnej rade nájdete na stránke O nás.

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany (RR KST TO)

  • predseda: Peter Dragúň,
  • e-mail: peter@zochar.sk,
  • tel.: +421 905 609 385.

Facebook: Región KST Topoľčany.

Adresa

  • M. A. Bazovského 2360/15
  • 955 03 Topoľčany

Fakturačné údaje

  • IČO: 50108450
  • č. účtu: SK1302000000003732202656

Viac pozri na: výpis z registra evidencie občianskych združení.