Po stopách Klížskeho opátstva

Organizátor: OSTRÁ Veľký Klíž
Dátum konania: 15. 5. 2016

Pätnásty máj sa môže zdať ako obyčajný dátum v kalendári. Nie však pre našich turistov. Dnešný deň je výnimočný. Koná sa dvadsiaty ročník podujatia POSTOPÁCH KLÍŽSKEHO OPÁTSTVA. Ľudia sa pomaly schádzajú pred kultúrny dom, napriek daždivému počasiu v týždni vyzerá dnešok omnoho lepšie. Všetkých zúčastnených postupne privítajú organizátori: predseda nášho KST, starostka obce aj šéfredaktor mesačníka Nový Clus. Na prezenčnej listine rýchlo pribúdajú podpisy, zastavíme sa na čísle 90. Zastúpenie má väčšina turistických klubov z nášho regiónu, predseda KST na Slovensku, predseda regionálnej rady KST, ale dá sa povedať, že prišli ľudia od Tatier (Martin Mladoň) až k Dunaju.

Vyrážame. Prvá zastávka je na cintoríne pri kostolíku sv. Michala. Šéfredaktor podáva parádny výklad o histórii tohto miesta. Nasleduje lesná cestička ku kaplnke sv. rodiny, nachádzajúcej sa na hranici klížskeho a kolačianskeho chotára. Po krátkej pauze pokračujeme chodníkom na Michalov vrch. Cestu nám spríjemňuje po výdatných dažďoch svieži vzduch a neuveriteľne zelená príroda. Na vrchole opäť krátky výklad z dejín. Viacerí využívajú možnosť pokochať sa krásnym výhľadom zo severnej strany kopca. Odchádzame smerom na Vrchhoru, ďalšie historické miesto. Spoločná fotografia prináša ako vždy množstvo humorných poznámok, ale všetci trpezlivo vydržíme. Zostáva nám ešte vyškriabať sa na Malú Ostrú. Prudké, krátke stúpanie nás všetkých poriadne rozdýcha a na vrchole sa môžeme potešiť opäť peknými pohľadmi do okolia.

Posledná časť túry smeruje naspäť do dediny, priamo do kultúrneho domu. Čaká tam na nás kultúrno-spoločenská časť podujatia. Ihneď po príchode majú všetci možnosť pozrieť si malú turistickú výstavu, ktorá zahŕňa naše úspešne zdolané končiare, ako aj úspechy ostatných klubov v rámci turistiky. Čerešničkou na torte dnešného dňa je pohostenie. Úžasné, tradičné zámelky chutili všetkým, hrniec o chvíľu zíval prázdnotou. Výborná vizitka pre naše kuchárky. Ku tomu kávička, či niečo tuhšie, kto ako chcel. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí majú akúkoľvek zásluhu na dnešnom podujatí.

A všetci, čo sa prišli iba pozrieť, si mysleli, že sa dnes u nás koná nejaká rodinná oslava. A vlastne mali pravdu, veď sa zišla jedna veľká turistická rodina, ktorá si dobre rozumie a má si čo povedať. A o to predsa ide, naším cieľom je stretávať sa a ľudí spájať. Takže nabudúce rátame aj s vami.
Emil Sasko