XV. Mikuláš v prírode bol jabĺčkový a s dvojitým výročím

Organizátor: KST Kamarát Uhrovec
Dátum konania: 3. 12. 2016

„Zamrznutú“ turistiku 3. decembra cestami a necestami z Uhrovca cez hory zvládli deti za necelé dve hodiny. Pri jabloňových sadoch v Látkovciach ich poriadne vystrašili čerti, ktorí ich odprevadili až k horúcemu ohňu, kde si všetci mohli poopekať niečo do žalúdka, ale aj omrznuté údy. KST Kamarát Uhrovec pripravil pre rodiny s deťmi na jubilejného XV. Mikuláša v prírode nielen zimnú prechádzku, ale aj nezvyčajnú mikulášsku „jabĺčkovú“ súťaž.

Každé družstvo tvorili dve deti a jeden rodič. Najskôr si dospeláci v chate v písomnom teste a deti zvlášť vonku v diskusii preverili znalosti o jablkách – kde sa pestujú, aké odrody poznajú, aké vitamíny obsahujú a čo sa jablkami dá všeličo liečiť. Ďalšie úlohy preverili šikovnosť, rýchlosť a súdržnosť rodiny. Napríklad, ruka v ruke prenášali jabĺčka „za stopku“ do svojho balíčka. Po celkovom sčítaní bodov sa „jabĺčkovým“ víťazom stala rodinka Liškových z Bánoviec nad Bebravou.

Tuhý mráz rozhodol, že deti po turistike, opekačke a súťažných úlohách privítali Mikuláša s anjelmi v teplúčkej chate. Ten však daroval mikulášsky balíček s jablkami len tým, ktorí ho potešili znalosťami o tomto ovocí. Alebo zaspievali, tak ako bánovskí rodičia, ku ktorým sa pridali aj všetky deti. Na rozlúčku si všetci účastníci prevzali medovníky, ktoré pre nich vlastnoručne napiekli a ozdobili organizátori akcie. Perník v tvare slniečka, – loga KST Kamarát a uprostred 25-ka, ktorá znamená, že KST Kamarát už 25 rokov organizuje pre mládež a rodiny sa deťmi turistické podujatia v prírode aj s environmentálnou výchovou.

Alena Borszéková, vedúca KST Kamarát Uhrovec