Čerín, Poniky, Jasenie

Dátum konania: 29. 4. 2017
Pozvánka na autobusový výlet za krásami gotických kostolíkov (Čerín, Poniky). Pozrieme si aj zaujímavú obec Jasenie

Odchod: 6,45 z autobusovej stanice v Topoľčanoch (smer Bošany, Partizánske).
Návrat: 18,00.

Poplatok:

  • dospelí:
    • člen KST – 10 €,
    • nečlen KST – 12 €,
  • deti do 15 r.
    • člen KST – 7 €,
    • nečlen KST – 10 €.

Čerín, Poniky – gotické opevnené kostolíky zo začiatku 14. storočia. V oboch kostoloch zachované pôvodné maľby.

Jasenie – vodná elektráreň z medzivojnového obdobia, baníctvo, mlynárstvo.

Nahlásiť sa je možné do 23. 4. 2017 telefonicky na čísle 0905 609 385. Prihláška sa stáva záväznou po zaplatení plného poplatku. Na Vašu účasť sa tešia členovia KST Žochár.