Celodenný výlet do Uhrovca

Dátum konania: 5. 7. 2017
Pozvánka na autobusový výlet do Uhrovca.

Program:
8.00 h – odchod autobusom z Duchonky do Uhrovca

9.00 h – prehliadka obecného Uhrovského múzea o ľudových tradíciách, o povstaleckom odboji v SNP a o vzácnom uhrovskom skle a paličkárni…

10.00 h – prehliadka Rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka (národná kultúrna pamiatka)

11.00 h – odchod do Uhrovského Podhradia – výstup na zrúcaniny Uhrovského hradu – stretnutie s kastelánom
(v prípade záujmu vie kastelán pripraviť deťom teplý obed – guláš alebo kapustnicu, stoluje sa priamo v miestnostiach hradu, cena gulášu dohodou)

13.30 – 14.00 h – odchod prvej skupiny zdatných turistov z hradu na pešiu túru ponad hrad cez Zrubiská až na Jankov vŕšok = celkom asi 6 km, prevýšenie asi 300 m

14.30 h – návrat druhej skupiny z hradu späť a odchod z Uhrovského Podhradia autobusom na Jankov vŕšok –  prehliadka pamätníka padlým v II. sv. vojne a partizánskych bunkrov, v prípade záujmu aj múzea partizánskej brigády Jana Žišku 

15.30 – 16.00 h – odchod autobusom z Jankovho vŕšku na Duchonku

V prípade záujmu po ceste zastavenie sa na zmrzline v Rybanoch, kde je najlepšia zmrzlina v regióne. 

Teší sa na vás

Alena Borszéková
vedúca KST Kamarát Uhrovec

http://kstkamarat.com
https://www.facebook.com/kstkamarat/