Haluzická tiesňava

Organizátor: KST Žochár Topoľčany
Dátum konania: 21. 10. 2017

Pozvánka na jedno z Hlavných podujatí KST „Lesníckym chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie“.

Usporiadateľ:

 • LESY Slovenskej republiky, š. p.,
 • Lesnícke a drevárske múzeum,
 • Klub slovenských turistov,

Trasa: Významné lesnícke miesto Haluzická tiesňava (obec Haluzice pri Trenčíne) –
LNCH Haluzická tiesňava – NCH Haluzice–Nová Bošáca – Zábudišová –
Zicháčkova oskoruša – Sušiareň ovocia – Hruška ružová, strom roka 2016 – vrch
Roháčová – späť (návrat do Haluzíc objednaným autobusom)

Náročnosť: nenáročná trasa, dĺžka cca 8 km, čas prechodu cca 4 hod.

Doprava na podujatie: individuálna.

Program:

 • 9,00 – Otvorenie: Stretnutie pri Významnom lesníckom mieste (VLM),
 • Haluzická tiesňava
  • 9,30 – Prechod trasy:
   Prechod trasy si účastníci zabezpečujú individuálne.
   Trasa bude viditeľne označená. V prípade záujmu si bude možné v rámci prechodu vypočuť sprievodné slovo lesníkov a regionálnych zástupcov KST.
  • od 13,00 – Občerstvenie: Pri VLM Haluzická tiesňava bude pre
   účastníkov pripravené občerstvenie, drobný upomienkový predmet a pamätné listy.
 • 16,00 – Záver podujatia.

Plagát podujatia (PDF, 6,4 MB),
Propzície podujatia (DOCX, 16 kB).

 • Dopravu na štart podujatia si je potrebné zabezpečiť individuálne. Parkovanie pre autá a autobusy je možné v obci Haluzice.
 • Odporúčame pozrieť autobusové spojenie z nového Mesta nad Váhom alebo Trenčína do obce Štvrtok, odkiaľ bude značená trasa do Haluzíc, ktorá trvá pešou chôdzou cca 20 min.
 • Každý účastník sa pohybuje po trase na vlastné riziko. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov.
 • V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje zmenu trasy a programu.
 • Prosíme väčšie kolektívy, ktoré sa plánujú zúčastniť na podujatí, aby svoju účasť nahlásili na miriam.turayova@lesy.sk do 17. 10. 2017.

V prípade záujmu bližšie informácie podá garant podujatia: Mgr. Miriam Turayová, mobil: 0918 828 704, mail: miriam.turayova@lesy.sk.