Martinské hole (pešo i ferrata)

Organizátor: KST Žochár Topoľčany
Dátum konania: 14. 4. 2018

Trasy:

 • pešo po žltej značke: Martin-Stráne – chata na Martinských holiach – Veľká lúka (1475 m n. m.) – Martin-Stráne (19 km),
 • po červenej zaistenej ceste: Martin-Stráne – zaistená cesta – chata na Martinských holiach – Martin-Stráne (12,5 km).

Pozývame na autobusový výlet do Lúčanskej Malej Fatry. Na pláne je výstup na Martinské hole, pešo i ferratou.

Odchod: 6,00 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch.
Príchod: cca 18,00 do Topoľčian.

Z bezpečnostného hľadiska neodporúčama návštevu zaistenej cesty (ferraty) bez správneho vybavenia, ktorým je horolezecký sedací úväz, tlmič pádu, helma a správna obuv. Samorejme je možné absolvovať výstup aj normálnym turistickým chodníkom, kde nie je potrebné mať vybavenie na zaistenú cestu.

Od chaty na Martinských holiach je možné individuálne vystúpiť na vrch Veľká lúka. Na chate bude možné si zakúpiť občerstvenie.

Nahlásiť sa je možné do 8. 4. 2018 na e-mail: peter@zochar.sk.

Poplatok:

 • Dospelí:
  • člen KST – 8 €,
  • nečlen KST – 10 €,
 • Deti do 15 rokov,
  • člen KST – 6 €,
  • nečlen KST – 8 €.