Valné zhromaždenie

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany (RR KST TO) mala v piatok 19. 6. 2020 valné zhromaždenie v Topoľčanoch. Aké bolo? Vo vnútri článku fotografie, trochu textu a zápisnica!

Zástupcovia turistických klubov regiónu Topoľčian sa stretli v budove mestského úradu v Topoľčanoch v hlavnej zasadačke. Aj týmto sa chceme poďakovať mestu Topoľčany, že nám poskytlo vhodné priestory na zasadnutie.

Na zasadnutie prišla aj Alenka Borszéková, ktorá dlhé roky viedla turistický klub KST Kamarát Uhrovec. Tento klub žiaľ minulý rok zanikol, ale osobné priateľstvá zostávajú. Čoho dôsledkom boli aj chutné syrové nite, ktoré na zasadnutie priniesla.

Volil sa nový predseda Regionálnej rady, ktorým sa stal Peter Dragúň.

Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v zápisnici, ktorá je nižšie. Pozrieť si môžete aj zopár fotografií, ktoré sú ešte nižšie.