Bánovecká parenica 2021

Kamaráti z Bánoviec organizujú aj tento rok obľúbené cyklo podujatie: Bánoveckú parenicu.

Organizuje: Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Začiatok: 5. 9. 2021 od 8,30 pred Centrom voľného času, ul. A. Kmeťa 530/8 Bánovce nad Bebravou
Ďalšie informácie: 0905 910 068

Trasy

Vedú centrom mesta po ľavej strane kostola, ulicou A. Hlinku a Partizánskou von z mesta

 • C1 – cca 105 km okruh (doporučený cestný bicykel),
 • C2 – cca 49 km okruh (doporučený cestný bicykel),
 • C3 – cca 25 km,
 • MTB – 82 km,
 • MTB2 – cca 50 km,
 • MTB3 – cca 20 km.

Všetky trasy budú spresnené pri prezentácií.

Na trasách budú rozmiestnené kontroly, ktorých poloha je zaznačená na sprievodnej mapke. Mapku dostane každý štartujúci pri prezentácií. Pri vynechaní kontroly nemá účastník nárok na diplom a ostatné náležitosti.

Program

Prezentácia: od 8,30 do 9,55 h. pred CVČ.

Štart: hromadne od CVČ, jednotlivé kategórie v päťminútových intervaloch. Štart prvej kategórie o 10,00 so sprievodom policajnej hliadky.

Cieľ: „Pohostinstvo U Paluša“ (mestská časť Biskupice/ Bánovce nad Bebravou)

 • pre trasu C1 bude cieľ otvorený od 14,00 h.
 • pre trasu C2 bude cieľ otvorený od 12,00 h.
 • ukončenie podujatia je o 16,00 h., po tomto časovom limite bude podujatie ukončené, cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

V cieli čaká na každého účastníka DIPLOM a MALÉ PREKVAPENIE.

Upozornenia

 • účastníci do 10 rokov len v sprievode dospelej zodpovednej osoby/rodič
 • pri deťoch do 15 rokov súhlas rodičov
 • vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa)
 • na trase nie je zabezpečené žiadne občerstvenie!
 • ochranná prilba povinná!
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia!
 • každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky!, bez zabezpečenia križovatiek!, je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky!

Štartovné:

 • jednotlivci 3 €,
 • rodičia so svojimi deťmi do 15 r. majú skupinové štartovné 3,50 € (bez ohľadu na počet detí).

Tešíme sa aj na Tvoju účasť!