Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50-ka“

Bánovčania pozývajú na populárne podujatie. Pripravili tri trasy: 47, 33 a 23 km dlhé.

Organizuje: Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou
Začiatok: 13. 5. 2023 od 6,00 pred Centrom voľného času, ul. A. Kmeťa 530/8 Bánovce nad Bebravou
Ďalšie informácie: Marián Chovanec 0905 910 068

29. ročník ďiaľkového turistického pochodu „Bánovská 50-ka“ sa ustutoční na trasách

  • A. Bánovce nad Bebravou. – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Čierny vrch – Kšinná – Štepnica – Bánovce nad Bebravou, cca 47 km, prevýšenie 1600m
  • B. Bánovce nad Bebravou – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Rokoš – Rázdelie – Omastinná – Žitná – Radiša, cca 33 km, prevýšenie 950m
  • C. Bánovce nad Bebravou – Jankov vŕšok – Kňažinové lúky – Uhrovský hrad – Žitná – Radiša, cca 23 km, prevýšenie 775m

Prezentácia a štart: od budovy Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou

Štarty:

  • Trasa A od 6,00 – 7,30 hod.
  • Trasa B od 7,00 – 8,30 hod.
  • Trasa C od 7,00 – 9,00 hod.

Ciel‘ pre trasu A je otvorený v „Piváreň BERNARD“ vo dvore -ul.Radlinského od 13,00 do 19,00 hod.
Ciel‘ pre trasy B, C je otvorený v Žitnej – Radiši (pri pohostinstve) od 12,00 do 16,00 hod.

Štartovné:

  • dospelý 3,50 €
  • dieťa 3 €

Infromácie:

Centrum voľného času
Ul. A. Kmeťa 530/8
957 01 Bánovce nad Bebravou
t.č. 038/7602454

Pozdravuje a teší sa

Marián Chovanec
0905/910068