Cyklotrasy v našom kraji?

Nie tak dávno (október 2020) sme pripomienkovali dokument s honosným názvom „Stratégia rozvoja cyklotrás v NSK na roky 2021 – 2027“. Nitriansky samosprávny kraj si nechal vypracovať túto stratégiu externou spoločnosťou. Dokument sme pripomienkovali s tradičným výsledkom: „Mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy.“ – žiadna z našich pripomienok nebola akceptovaná. A vieme aj prečo!

Návrh stratégie, ktorí sme pripomienkovali. Pozor, je to pomerne nezáživné čítanie:

Najväčší nedostatok stratégie vidíme v nedostatku komunikácie. Autor komunikoval s obcami len tým, že im poslal dotazník. Napriek tomu na inom mieste vyjadruje znepokojenie, že každá obec si v podstate robí čo chce a neriadi sa Strategickým plánom. Dokument spomína aj komunikáciu s inými subjektami. Keďže žiadne konkrétne nemenuje, toto tvrdenie sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť. S nami však určite pri príprave dokumentu nikto nespolupracoval.

Nedostatok komunikácie sa prejavuje napríklad aj v plánovaní novej značenej cyklotrasy. Tá má prechádzať cez Nitriansku Stredu a vchádzať zľava popri družstve na pole a neskôr do lesa. Už niekoľko rokov je vľavo od družstva živočíšna výroba a je absolútne nemysliteľné aby tadiaľ viedla cyklotrasa. Keby tam autor niekedy bol alebo keby sa niekto aspoň spýtal, ale nie. Autor trvá na svojom návrhu.

Pripomienky RR KST Topoľčany: Pripomienky k stratégii rozvoja cyklotrás NSK 21-27.pdf (185 kB, PDF).

Čakáte odpoveď na otázku z prvého odstavca článku: „Prečo žiadna z našich pripomienok nebola zapracovaná?“ Naše pripomienky boli pomerne zásadného charakteru. Keď je hotový celý dokument, už sa nemôže veľmi meniť – inak by sa musel opäť posielať všetkým na pripomienkovanie. Autor stratégie nám nedal možnosť vyjadriť sa ku stratégii počas jej vzniku. Keď už bola hotová, na zásadné pripomienky nezostáva priestor. Hlavne, že máme stratégiu.

Existuje dokument, kde sa autor Stratégie vyjadruje k našim pripomienkam, ale tá stránka v čase písania článku nešla otvoriť: https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11843 Možno to časom pôjde.