Zimný turistický zraz regiónu Topoľčian 2024 v Solčanoch

Turistický klub KST Solčany zorganizoval tento rok, v sobotu 24. 2. 2024, každoročné zimné stretnutie turistov a priaznivcov turistiky regiónu Topoľčian. Zimný zraz sa koná raz ročne a pri jeho organizácii sa striedajú jednotlivé turistické kluby, ktoré v regióne pôsobia.

Stretnutie sa uskutočnilo v Dome kultúry Solčany.
Zraz po prezentácii prítomných o 09:30 zahájil Jozef Ondruš z KST Solčany. Účastníkov zrazu informoval o miestopise a histórii obce. Zároveň, keďže je aj člen stráže prírody CHKO Ponitrie, povedal základné informácie o CHKO Ponitrie. Na záver príhovoru oboznámil prítomných o trase, ktorú absolvujú, sprievodcoch, zdôraznil na bezpečnosť pohybu počas samotnej túry.

Potom sa skupina okolo 70-tich turistov vydala na krátky turistický výlet. Z obce viedla trasa okolo družstva k poľovníckej chate na Hôrke. Pokračovala dole k lokalite Lidovec. Ďalej na Hajvrštek (PR Háj) a cez jabloňový sad späť do Solčian. Počas takmer 10 km dlhej prechádzky, turistov sprevádzal Karol Babčan, člen KST Solčany a zároveň aj člen Stráže prírody CHKO Ponitrie. Zúčastnených informoval aj o prírodných zaujímavostiach. Napriek zimnému dátumu si turisti mohli všimnúť, že niektoré rastliny už začínali kvitnúť. O faune a flóre viac povedal Jakub Remeň, dobrovolník v oblasti ochrany prírody.

Cestou späť cez jabloňový sad domáci pripravili turistom milé prekvapenie v podobe pohostenia s čajom a chlebíkom s klobásou.

Prvá časť programu Zimného turistického zrazu regiónu Topoľčian 2024 bola ukončená v Dome kultúry Solčany obedom. Organizátori z KST Solčany podávali kapustnicu. Predsedov jednotlivých klubov sladkosťami ocenila za RR Topoľčany Eva Vicelová.

Druhú časť programu otvoril opäť Jozef Ondruš, ktorý nás slovom celým zrazom sprevádzal. Privítal aj  Viktora Mlyneka, profesionálneho člena Stráže prírody CHKO Ponitrie, ktorý uviedol dokument „Územia európskeho významu v pohorí Tríbeč“. Po projekcii dokumentu nasledovali prezentácie jednotlivých turistických klubov, ktoré pôsobia v širšom regióne Topoľčian. Zástupcovia klubov fotografiami, či krátkymi videami informovali o klubovej činnosti za minulý rok 2023.

Zazneli prezentácie 11 klubov z celkového počtu 13, ktoré sú v našom regióne.

 • KST Spartak Bánovce nad Bebravou,
 • KST Horňan Práznovce,
 • Ostrá Veľký Klíž,
 • TK Javor Bošany,
 • Klub Urminských turistov KLUT Urmince,
 • KROKO VELO Tesáre (aj s novou predsedníčkou Martinou Bagovou-Mihalíkovou, ktorej aj týmto gratulujeme k zvoleniu do náročnej funkcie),
 • KST Žochár Topoľčany,
 • Alpin turist klub Javorina Jacovce,
 • KST Bojná,
 • KST Tribeč Kovarce,
 • a domáci KST Solčany.

Tretej časti zrazu – voľnej zábave predchádzalo pohostenie s pečenou klobásou. Pokračovalo sa vyhlásením víťazov Súťaže o najkrajšiu turistickú fotografiu roku 2023, ktorú vyhrala Anka Mosná predsedníčka KST Bojná. Nasledovala tombola. Večer bol zakončený príjemným posedením pri živej hudbe do 22:00 hod.

Počas zrazu boli prítomným v priestoroch DK k dispozícii informačné banery s informáciami o kluboch regiónu Topoľčany a rovnako aj o prírodnych lokalitách CHKO Ponitrie.

K dispozícii pre účastníkov zrazu boli aj informačné materiály/letáky o územiach európskeho významu.

Celkovo sa na Zimnom turistickom zraze regiónu Topoľčian zúčastnilo približne 140 turistov a turistiek. Veľká vďaka za úspešný priebeh podujatia patrí všetkým členom KST Solčany.