Zimný zraz KST okresu Topoľčany 2024

Poďte na krátku prechádzku a/alebo príjemné posedenie do Solčian do Domu kultúry na Zimný zraz turistov regiónu Topoľčian 2024.

Organizuje: KST Solčany
Dátum konania: 24. 2. 2024

Program:

 • 9,00 – 9,30 prezentácia prítomných v DK, zahájenie zrazu,
 • 9,30 – odchod na túru (dĺžka 10 km, čas 4 hod.),
 • 13,30 – občerstvenie
 • 14,30 – 17,30 prezentácie aktivít klubov z roku 2023
 • 18,00 – občerstvenie
 • 19,30 – vyhodnotenie súťaže „Fotografia roka 2023“
 • 19,45 – oficiálne ukončenie zrazu
 • 20,00 – voľná debata/zábava pri hudbe

Doplňujúce informácie:

 • Vstup do DK v čistej obuvi (rozumej turisti z doobednej túry sa majú prezuť do čistých topánok).
 • Prezentácia klubu – prosím priniesť na USB kľúči a ideálne odovzdať usporiadateľovi ráno pri prezentácii prítomných.
 • „Fotografia roka 2023“ – priniesť vytlačenú fotografiu vo formáte A4.
 • Počas akcie bude k dispozícii bufet.
 • Kto má záujem, tak môže prispieť cenou do tomboly.
Plagát podujatia Zimný zraz KST okresu Topoľčany 2024