Reportáž o rozhľadni na vrchu Chotenovec

Nová rozhľadňa na vrchu Chotenovec nad obcou Klížske Hradište prilákala aj vzácnu hosťku, pani Martinu Kacinovú, redaktorku RTVS z relácie Televíkend. Spolu so zástupcami občianskeho združenia Tu žijeme – Hic Vivo Veľký Klíž pani Zuzanou Dolnou a pánom Marekom Bujnom a v doprovode turistov z turistického klubu KST Ostrá Veľká Klíž pánom predsedom Vladírom Saskom a Petrom Kňaze natočili reportáž o rozhľadni.

V Televíkendovej reportáži o rozhľadni na vrchu Chotenovec uvidíte novú rozhľadnu a ľudí, ktorí sa zaslúžili o jej postavenie. Dozviete sa aj z kadiaľ má vrch Kolienová svoje meno, či aké kvietky môžete vidieť na neďalekých lúkach.